Bakit?

Bakit mo ipinadama ang init ng iyong pagsinta kung ako’y iiwanan mo rin pala?

-Nem

#Bakitlist

#Nem731b390d-b425-4fac-8875-2073c2247116

Advertisements